Ministry Studies on Clustering

MINISTRY OF ECONOMY

 

Beyaz Kitap: Türkiye İçin Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 

 

Küme Haritalama, Analiz ve Kümelenme Yol Haritaları - Sentez Raporu 

 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İllerinde Küme Analizleri 

 

Proje Kapsamında İncelenen 11 BROP İlinin Küme Haritaları 

 

Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu 

 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 

 

 

MINISTRY OF DEVELOPMENT

 

Türkiye'de Kümelenme Politikaları ve Uygulamaları, Mehmet Cansız, Ankara 2011   

 

Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek Modeli Önerisi, Uzmanlık Tezi,

Filiz Alsaç   

 

 

MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY

 

Kümelenme Broşürü 

 

Küme Kolaylaştırıcıları için Uygulamalı Küme Geliştirme Kılavuzu, 2012     

 

Kümelenme Politikaları ve Öneriler , Çağrı Bacak ve Fadime Altaş  

 

Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Mayıs 2012 

 

Ekonomik Kalkınma için Kümelenme, 2012 

 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014, 2010 

 

 

 

 

 

Toplam 19450 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 30.05.2013