KÜMELENME BiLGİ MERKEZLERİ

MİSYON


Bölgesel düzeyde kümelenme ile ilgili farkındalığı geliştirmek ve kümeler aracılığıyla ihracatı artırarak bölge ekonomisine sürdürülebilir katma değer artışı sağlamak.

  
DEĞERLER

 
Firmalardan ve kurumlardan sağlanan bilgilerin gizliliği, Verilen hizmetlerde açıklık ve tarafsızlık, Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek, İnovatif ve sonuç odaklı yaklaşım

 

ANA HEDEF

 
İldeki işletmelerin rekabetçiliğinin küme içi ve diğer bölgelerdeki kümelerle işbirliği ve ağ oluşturulması aracılığıyla geliştirilmesi.

 
Ayrıca Küme Koordinasyon Merkezi (KKM) KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin yerel ofisi olarak proje faaliyetlerinde çalışacak tüm uzmanlara hizmet sağlayan birimlerdir. 

 
 

ÖZEL HEDEFLER

 

Küme Koordinasyon Merkezini küme aktörlerine tanıtmak; küme üyeleri ile ilişki kurmak (özellikle seçili kümelerin özel sektör üyeleriyle) ve rekabet koşullarında küme üyelerinin kümelenmenin temelleri konusunda farkındalığını artırmak.

 

1. Küme üyelerini belirlemek (ana sektör, ilgili sanayiler, STO’lar, üniversite ve kamu kurumları); beklenen roller üstlenilmeli ve her küme aktörü kümelenmeden çıkar sağlamalıdır (kısa dönemli hedef)

 

2. Farkındalığı artırmak ve doğrudan ilişkiler kurmak için özellikle ana sanayi ve ilgili sektörlerdeki küme üyelerini ziyaret etmek (kısa dönemli hedef)

 

3. İşletmelerin katılımı ile tematik konulu çalıştaylar düzenleyerek rekabetçiliği, rekabeti ve işbirliği konularını tartışmak, potansiyel işbirliği alanlarını araştırmak (kısa dönemli hedef)

 

4. Özel sektör için