Yatırımlarda Devlet Yardımları

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak yatırımları artırmaya yönelik Yatırımlarda Devlet Yardımları adlı teşvik programı uygulamaktadır. Yatırımlarda Devlet Yardımları ile öncelikle ülke içindeki tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, böylece üretimin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

 
Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamında yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amaçlanmaktadır.
 
Ayrıntılı bilgi için:
 
Yeni Teşvik Sistemi Hakkında Sn. Bakanımızın Sunuşu için tıklayınız. 

 

Toplam 6523 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.05.2013