Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı Türkiye’yi 21. yüzyıla hazırlamak için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla  2001–2023 yıllarını kapsayan “Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi”ni hazırlamıştır. Stratejinin perspektifi, öncelikleri ve politikaları  bu yüzyılın ekonomik ve sosyal değişimlerini dikkate almaktadır.

 

Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi”, dünyadaki hızlı değişimi göz önünde bulundurarak, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin yönlendirilmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. Amaçlanan dönüşümün daha uyumlu biçimde ve etkin kaynak kullanımıyla, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesinde planların önemli katkısı olacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları aracılığıyla ekonomisi güçlü, yenilikçi ve rekabetçi, sosyal yönden gelişmiş ve bütünleşmiş, altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir çevre ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir Türkiye için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kalkınma Ajansları, ulusal ve yerel kalkınma planlarında ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgede sürdürülebilir ekonomik, çevresel, sosyal kalkınmayı sağlamak ve bölgenin rekabet edebilirliğini ve uluslararası tanınırlığını artırmak için çalışmaktadır.

Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı, “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”nin uygulandığı illerin bağlı olduğu Kalkınma Ajansları aracılığı ile projenin uygulanmasına ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle faydalanıcı KOBİ’lerin gelişimine destek olmaktadır. 

 

(İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI

http://www.istka.org.tr/

 

 (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI

http://www.trakyaka.org.tr/

 

 (GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

http://www.gmka.org.tr/

  

(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI

http://www.izka.org.tr/

  

(GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

http://www.geka.org.tr/

 

(ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI

http://www.zafer.org.tr/

 

 (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI

http://www.bebka.org.tr/

 

 (MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

http://www.marka.org.tr/

 

 (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI

http://www.ankaraka.org.tr/

 

 (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI

http://www.mevka.org.tr/

 

 (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

http://www.baka.org.tr/

 

(CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

http://www.cka.org.tr/

 

 (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

http://www.dogaka.org.tr/

 

 (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI

http://www.ahi-ka.org.tr

  

(ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

http://www.oran.org.tr/

 

 (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

http://www.bakka.org.tr/

 

 (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

http://www.kuzka.org.tr/

 

 (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

http://www.oka.org.tr/

 

 (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

http://www.doka.org.tr/

 

 (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

http://www.kudaka.org.tr/

 

 (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI

http://www.serka.org.tr/

 

 (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI

http://www.fka.org.tr/

 

 (DAKA) DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

http://www.daka.org.tr/

 

 (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI

http://www.ika.org.tr/default.asp

 

 (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

http://www.karacadag.org.tr

  

(DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

 
 
 
Daha fazla bilgi için
 
 
 

 

Toplam 9173 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 25.05.2013