Ekonomi Bakanlığı

Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olup her geçen gün artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile birlikte daha önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılının kutlanacağı 2023 senesinde ihracatımızın 500 milyar ABD Doları’na ulaşması ve ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflenmektedir. 

Dünya ticareti ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, ihracatta pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönem ve ülkenin 2023 vizyonu; ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, ihracat dayalı büyüme modeli çerçevesinde, mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya duyulan ihtiyaç dikkate alınarak,  8 Haziran 2011 tarihli 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tüm hizmet birimleri ile Hazine Müsteşarlığı’nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlükleri birleştirilerek Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur.

Ekonomi Bakanlığı; Türkiye ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşması, ihracatımızdaki katma değerli ürünlerin oranının artması, farklı coğrafyalarda ve yeni hedef pazarlarda büyüme sağlanması amacıyla küresel değer zincirleri içerisinde yer alan tüm ülkelerle hem işbirliği yapabilen hem de rekabet edebilen Türk firmalarının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Ekonomi Bakanlığı’nın öngördüğü bu hedeflere ulaşılmasında İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”nin de katkı sağlaması beklenmektedir.

“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”; rekabet gücü taşıyan sektörlerin geliştirilerek ulusal kümelenme politikasına temel oluşturması ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak rekabetçi yapının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla 2007-2009 döneminde uygulanan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”’nin devamı niteliğindedir.

Ayrıca KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) ile kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliğinin başlatılması amaçlanmaktadır. Böylece firmaların; ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde planlı ve programlı bir şekilde ihracat stratejilerini geliştirmeleri özendirilmektedir.


Daha fazla bilgi için
 

 

Toplam 15154 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 25.05.2013