Faaliyetler

5 İlde Kümelenme Bilgi Merkezleri Kurulması


İhracat için ihtiyaç duydukları teknik bilgi

Küresel pazarları daha kolay takip etme fırsatı

Ürün ve hizmette farklılaşma, yenilikçilik ve insan kapasitesini geliştirme

Yurt içi ve yurt dışında diğer işletmelerle işbirliği olanakları yaratılarak deneyim ve bilgi paylaşımı

Kurulan işbirliği ağlarıyla değer zinciri içerisinde tasarımdan başlayarak üretimden ihracata giden yolda işleyiş ve verimlilik artışı

Uluslararası piyasalara açılmak ve ihracat hacmini korumak için teknoloji takibi konularında destek sağlanacaktırKOBİ'lere Verilecek Hizmetler


400 KOBİ'nin proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden yararlanması

200 KOBİ’nin oluşturulacak iş kümelerine dahil olması

İş kümelerinde yer alan KOBİ'lerin, verimlilik ve üretim, karlılık, ihracat hacmi, vb. ölçümlerde genel olarak %20 artış sağlaması

KOBİ’lerin ve Destek Kurumları’nın internet üzerinden ulaşabilecekleri Bilgi Yönetim Sistemi (Knowledge Management System) ile değişik sektör ve alanlarda bilgi edinme ve paylaşmasının kolaylaştırılması

Özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılımına destek sağlanması

 

 

Kümeler


5 pilot ilde en az 12 iş kümesinin çalışmaya başlaması ve sürdürülmesi

Belirlenen 5 öncelikli küme için 5 pilot eylemin başlatılması ve geliştirilmesi (bunların bölgede “Kümelenme” alanında yapılacak diğer eylemlere örnek teşkil etmesi)

5 öncelikli kümede, verimlilikte ve benzer ölçümlerde genel olarak % 20 artış sağlanması

Kümelere T.C. Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların hibe programlarından faydalanmaları için teknik destek sağlanması

En az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemi’ne (National Benchmarking System) katılması ile kümelerin gelişimlerinin ve değişimlerinin değerlendirilmesi

Küme Geliştirme Araçları (Cluster Tool Kit) hazırlanması

 

 

Destek Sistemleri Kurulması


KOBİ’lerin, Kümelerin, Destek Kurumları’nın ihtiyaç duyduğu bilgileri toplama, bunları ihtiyaca yönelik olarak kolay kullanılabilir şekilde ayırma, sunma ve sürekli güncellemeye yönelik olarak Bilgi Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Ulusal Kıyaslama Sistemi (NBS) Türkiye’deki  kümelerin performansını izleme, yerel kümelerin rekabetçiliğini hızlandırma ve kümelerin uluslararası kümeler ile kıyaslanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemin Ekonomi Bakanlığımız, BSTB, KOSGEB ve TUBİTAK gibi kurumların geliştirdiği veya geliştirmek üzere olduğu destek programlarının akışını kolaylaştırması beklenmektedir.

Bilgi Yönetimi Sistemi (Knowledge Management System), küme araçlarının kullanımı için en az 50 kişiye

Ulusal Küme Kıyaslama Sisteminin (National Benchmarking System) kullanımı için en az 50 kişiye

Proje kapsamında hazırlanacak küme geliştirme araçlarının kullanmasını sağlamak için yine en az 50 kişiye bu konularda eğitimler verilerek sistemlerin ve araçların etkin kullanımı sağlanacaktır

 

 

 

Toplam 6023 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.05.2013