Pilot İller ve Sektörler

Bakanlığımız liderliğinde ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında devam eden proje Trabzon, Samsun, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde Kümelenme Bilgi Merkezleri ile rekabet gücü yüksek bölgelerimizle işbirlikleri kurarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Projemiz Kümelenme Bilgi Merkezlerinin Kurulması ve çalışmalarına başlaması ile hizmet verilecek iller ve firmalar için sahaya inerek başlatılmıştır.

H
er bir ildeki yerel paydaşlar, kurumlarında ayırdıkları bir ofis ve personel ile proje kapsamında kurulan “Kümelenme Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır. "Kümelenme Bilgi Merkezi” projenin yerel irtibat noktası görevini yapmaktadır. Her pilot ilde “Kümelenme Bilgi Merkezi” kurulmasıyla öncelikli olarak, yerel paydaşlarla birlikte yerel şartları göz önüne alan mevcut çalışma ve araştırmalardan faydalanılarak ekonomik analiz ve sektörel incelemeler yapılmıştır.

Proje kapsamında seçilecek kümelerin belirlenmesi, projenin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Genel yaklaşım cirosal bazda en büyük sektörlerin değil, kümelenme anlayışla çalışabilecek sektörlerin projeye dahil edilmesidir. Bu bağlamda bir kriter listesi oluşturulmuştur. Kriterler Ekonomik Etki, Talep, Ağ Oluşturma ve İşbirliği, Faktör Koşulları olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmiştir.

Ekonomik analizlerin ardından her il için öne çıkan sektörler saptanarak bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

E
konomik Analizler neticesinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek ve analiz etmek için her ilde yerel paydaşların da katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılara illerdeki Sanayi ve Ticaret odaları, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları katılım sağlamıştır. Tüm kurum ve kuruluşlar fikirlerini beyan etmişler ve neticeler yapılan değerlendirmelerle paralellik göstermiştir. 


Kümelenme Bilgi Merkezleri’nin yer aldığı ve proje faaliyetlerinin yürütüleceği pilot illerde, Yerel Proje Paydaşlarımız ile
 Ekonomik Analiz sonrası seçilen sektörler şunlardır: 
 
  Pilot İl
Yerel Paydaş Sektör
 

Çorum

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Gıda İşleme Makineleri
 

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Ayakkabı İmalatı
 

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Metal Mutfak Eşyaları
 

Samsun

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Medikal Ekipman ve Malzeme
 

Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Gemi İnşaa

 

 

 

Toplam 7210 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.05.2013