UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzunun 3. baskısı yayımlandı (8 Mayıs 2019)

ÖNSÖZ

 

Türkiye ekonomisinin itici gücü ve ekonomik kalkınma modelimizin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ’lerimizin ihracat kapasitelerini artırmak, onları daha rekabetçi kılmak ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı destekler vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesi ile 2010 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı olarak yürütmekte olduğumuz desteklerden biri de URGE desteğidir. (2010-8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

Bugüne kadar destek kapsamında alınan toplam 418 UR-GE projesi göz önüne alındığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı “Düşün, Uygula, Neticelendir” ilkesi uyarınca, Bakanlığımızın UR-GE ile kümelenme anlayışına dayalı kamu politikasını başarıyla yürüttüğü görülmektedir. İş dünyamız ve onları temsil eden işbirliği kuruluşlarımız tarafından yürütülen başarılı UR-GE projelerini gördükçe, söz konusu destek mekanizmamızın ne kadar önemli ve yerinde olduğunu çok daha net anlıyoruz. Amacımız, firmalarımızı bir araya getirerek rekabet gücü kazanmalarını sağlamak ve uluslararası arenada daha güçlü bir Türkiye olarak var olmaktır.

UR-GE Projeleri, güneş enerji sanayiinden mobilyaya, yaş meyve sebzeden mücevherata, elektrik elektronikten tohum sanayine kadar geniş bir sektör yelpazesine sahiptir. UR-GE Projeleri Sivas’tan Mersin’e, Erzurum’dan Çanakkale’ye, Konya’dan İzmir’e tam 48 ilimizde yürütülmektedir. Amacımız UR-GE projesi olmayan ilin kalmaması ve projelerin ülke sathına yayılmasıdır.

Bugüne kadar, 231 İşbirliği Kuruluşu tarafından yapılan başvurular neticesinde destek kapsamına alınan 418 proje arasında 218 proje tamamlanmış olup, 200 proje aktif olarak yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında toplam 8.686 KOBİ’miz tek tek analiz edildi; ihracatçı olmak ve pazarda tutunmak için nelere ihtiyaçları olduğu belirlendi. Bu ihtiyaçlarını gidermek için eğitimler yapıldı ve özel danışmanlıklar almaları sağlandı. Böylelikle bilgi ve beceri düzeylerini artırdığımız KOBİ’lerimizi hedef pazarlarda potansiyel müşterilerle buluşturduk, kimi zaman da müşterilerini buraya davet ederek alım heyetleri düzenlemelerine ön ayak olduk. Böylece KOBİ’lerimizin uluslararası arenaya açılmalarını sağladık. Bu başlıklarda toplam 2.897 faaliyet düzenledik.

Bakanlık olarak, hedeflerimizden birisi de bu başarıların, bu faaliyetlerin kalıcı olması ve ihracatın süreklilik arz ederek ülkemiz büyümesinin en güçlü dinamolarından birisi olmasıdır.

Bu kapsamda, İşbirliği Kuruluşlarının UR-GE proje yönetim kapasitelerini artırmak amacıyla hazırlanan ve 3. baskısı kullanımınıza sunulan bu kılavuz ile bir UR-GE Proje yöneticisinin ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler sağlanmaya çalışılmıştır. Kılavuzda sunulan 6 bölüm içerisinde bir projenin hazırlık evresinden, yürütülmesine, hizmet satın alım süreçlerinden faaliyetlerin organizasyon süreçlerine kadar her aşama ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 

Kılavuzun tüm sektör ve işbirliği kuruluşlarımızın çalışmalarına ışık tutmasını ve yeni başarı hikâyeleri ortaya koyma yolunda şevk vermesini temenni ediyor ve bu değerli çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ruhsar PEKCAN
Ticaret Bakanı

Kılavuzu indirmek için lütfen tıklayınız