4. Kümelenme Konferansı Gerçekleştirildi (17 Kasım 2017, İstanbul)