Ankara'da Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı Düzenlendi (4-5 Haziran 2013)

Ekonomi Bakanlığı

 

Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği KonferansıEkonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde, 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da “Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı”, UR-GE Projesi yürüten işbirliği kuruluşlarımızın temsilcileri başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işbirliği kuruluşlarımızın temsilcileri, proje yürütücüleri, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, üniversite ve danışmanlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa SEVER’in açılış konuşması ile başlanan konferansa ilk gün 300 kişinin üzerinde katılım sağlamıştır.


Konferansın 1. gününde, Barselona’da faaliyet gösteren “Uluslararası Rekabetçilik Merkezi” Direktörü Emiliano DuchRekabetçilik, Kümelerin Geleceği ve Yeni Trendler” başlığı altında özellikle politika yapıcılar ve küme yöneticileri için oldukça faydalı olan deneyimlerini paylaşmıştır. İhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ’in Bakanlığımızın kümelenme alanındaki çalışmaları ve işbirliğinin önemi üzerine yaptığı konuşma ile devam eden konferansın program çerçevesinde, rekabet gücü ve inovasyon üzerine ulusal ve uluslararası uzmanların yer aldığı oturumlarla devam etmiştir.


Öğleden sonra yapılan “Sektörel İhracat Stratejileri ve İşbirliği Ağ Yapılarının Önemi” başlıklı oturumda, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sayın Emrah SAZAK tarafından yapılan sunumda; uluslararasılaşma odaklı kümelerin UR-GE projeleri kapsamında yapmaları gereken İhtiyaç Analizi’nin önemi, ihracat yol haritası oluşturulması temelinde ihtiyaç analizi ve sektör stratejisi ilişkisi, işbirlikleri türleri ve işbirliklerinin firmaların rekabet gücü üzerine etkisi, ve ihtiyaç analizlerinde geliştirilen ortak vizyonun gerçekleştirilebilmesinde başarıya götüren faktörler üzerinde durulmuştur.


1. gün oturumları tamamlandıktan sonra, Bakanlığımız ve Ege İhracatçı Birlikleri proje ekibi işbirliğinde gerçekleştirilen, Küme Kıyaslama Çalışması’nın sonucunda “Bronz Kalite Etiketi” almaya hak kazanan Türkiye’nin 20 iş kümesine ödülleri verilmiştir.


Konferansın 2. gününe 200 kişinin üzerinde bir katılımla devam edilmiş olup “Dünya’da Küme Girişimleri” oturumu başlığı altında Avrupa ve Amerika’dan uzmanlar kendi ülkelerindeki küme girişimlerini tanıtmışlardır. Bu sayede, Almanya, Brezilya ve ABD’deki küme girişimleri ile ilgili detaylı bilgi edinilmiş ve bahse konu ülkelerdeki gelişmeler göz önünde bulundurularak ülkemizdeki kümelenme alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi mümkün olmuştur.


Takip eden oturumda ise Rekabetçilik Tebliği kapsamında UR-GE projesi yürüten işbirliği kuruluşlarının temsilcileri UR-GE projelerini işbirliği kuruluşlarının gözünden değerlendirmişlerdir. Oturum özellikle UR-GE Projesi yürüten ve yürütebilecek olan işbirliği kuruluşları için oldukça bilgilendirici ve teşvik edici olmuştur.


Kümelerin Uluslararasılaşması ve Hedef Pazar Seçimi” başlıklı konuşmada ise; uluslararasılaşma için kümelerin yapması gereken faaliyetler ve Pazar analizinde kullanılabilecek on-line veri kaynakları hakkında bilgi verilmiştir.


Konferansın son oturumunda ise “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” uzmanları tarafından bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

 

 

Konferansta yapılan sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz (Below is the related links for the conference presentations):

 

Emiliano Duch  [ TR ] [ ENG ]

Tarık Sönmez  [ TR ] [ ENG ]

Iain Jawad  [ TR ] [ ENG ]

Ata Selçuk  [ TR ] [ ENG ]

Hans Wissema  [ TR ] [ ENG ]

Emrah Sazak  [ TR ] [ ENG ]

Mahmut Kiper  [ TR ] [ ENG ]

Mustafa Kızıltaş  [ TR ] [ ENG ]

Gerd Meier  [ TR ] [ ENG ]

Jennifer Auer  [ TR ] [ ENG ]

Renato Caporali  [ TR ] [ ENG ]

Matt Fisher  [ TR ] [ ENG ]

Akın Kayacan  [ TR ] [ ENG ]

Murat Akyüz  [ TR ] [ ENG ]

Orhan Aydın  [ TR ] [ ENG ]

Ahmet Yılmaz  [ TR ] [ ENG ]

Zeynep İyiler  [ TR ] [ ENG ]

Yeliz Çuvalcı  [ TR ] [ ENG ]

Mustafa Hakan Zobu  [ TR ] [ ENG ]

Barış Cihan Başer  [ TR ] [ ENG ]

Serap Gültekin  [ TR ] [ ENG ]

Aynur Öngel  [ TR ] [ ENG ]