5 İl 5 Sektör 5 Pilot Eylem - Trabzon 13 Aralık 2012

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Trabzon’da başlatılan ve faaliyetlerine devam eden Gemi İnşa Kümelenmesi tanıtım ve pazarlama odaklı pilot proje için çalışmalarına başladı.


Trabzon Gemi İnşa Sektöründeki en önemli sorunlardan biri olan pazarlama ve tanıtım problemlerine çözüm üretilmesi ve bu sektördeki firmaların rekabetçiliklerine katkı sağlamak üzere planlanan pilot proje uygulanmaya başlandı. Bu bağlamda proje uzmanları ile birlikte küme üyesi firmalar ziyaret edilerek proje kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında bilgi aktarıldı ve firmaların pliot eylemden beklentileri öğrenildi.


Bu ziyaretlerin ardından 13.12.2012 Perşembe günü küme üyeleri, TTSO yetkilileri ve proje uzmanlarının katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirildi.


Çalıştaya Trabzon Gemi İnşa Kümesi üyesi firmaların yanı TTSO Proje Koordinasyon Ofisi Genel Koordinatörü Ümit Orhan, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Uluslararası Sektör Uzmanı Martin Bloem, Kısa Dönem Danışman Yeliz Çuvalcı, Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz ve Avrupa İşletmeler Ağı Uzmanı Elif Duman katıldı.


Çalıştaya katılan firmalar ve temsilcileri:

 

Rıfkı Başaran (Başaran Gemi Sanayi)

Zafer Başaran (Başaran Gemi Sanayi Tic. Ltd. Şti.)

Rüstem Ergün ( Ergün Gemi Sanayi Tic. Ltd. Şti.)

Kenan Şengün (Şengün Gemi Sanayi)

Yüksel Şengün (Ferhat Usta Gemi Sanayi)

İbrahim Aksoy (Aksoy Gemi Sanayi)

Cihan Erhan (Erhan Gemi Sanayi)

Mustafa Kemal Sezer (Sezer Mühendislik)

Recep Kalyoncu (Balıklı Makine)

Bilal ve Birol Sinoğlu (Güven İş Torna)

 


Çalıştayda firmaların beklentilerine göre şekillendirilen ve pilot proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda bilgi aktarıldı. Buna göre;


• Özellikle yurt dışı pazarlamaya yönelik, bölgedeki tecrübe ve potansiyelin müşterilere profesyonel bir şekilde aktarılabileceği, 4 dilde yayın yapacak, firmalar hakkında temel bilgi, bölgede üretilen ürünler hakkında bilgi ve küme üyelerinin güncel haberlerinin yer alacağı bir web sitesinin oluşturulması,


• Kümede yer alan firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının gerçekleştirileceği ortak tanıtım ve pazarlama birimi kurulması. Çalıştayda bu birimin faaliyetlerini nasıl devam ettireceği, çalışacak personelin nitelikleri, merkezin sürdürülebilirliği vb. konuları içeren bir iş planın hazırlanması kararlaştırılmıştır.


Bu faaliyetlerle birlikte özellikle tanıtım ve pazarlama alanında yok denecek kadar az aktivitesi bulunan firmaların yurt dışındaki potansiyel müşterilere ulaşması kolaylaştırılacak ve ihracat düzeylerinin artırılmasına çalışılacaktır.