UR-GE Proje Raporu (Temmuz 2017)

 2010/8 Sayılı UR-GE Tebliği kapsamında, 199 farklı işbirliği kuruluşu proje başvurusu yapmış, bu kuruluşlardan 154’ünün toplamda 330 projesi onaylanmıştır.

 

143 proje tamamlanmıştır, 187 proje devam etmektedir.

 

 Onaylı 330 projenin önemli bir kısmı Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve Dernekler işbirliği ile yürütülmektedir.

 

 Onaylı projelerin sektörel dağılımına bakıldığında Makina-Otomotiv-Elektronik (88 proje), Maden-Metal-Orman Ürünleri (78 proje), Tarım (77 proje), Tekstil (50 proje), Kimya (26 proje) ve Yazılım (11 proje) sektörleri ön plana çıkmaktadır.

 

 Devam eden projeler kapsamında 4.297 firma yer almaktadır. Ayrıca tamamlanan projeler kapsamında 2.884 firma yer almıştır.

 

 Onaylı Projeler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler (2011-2017):

 

(1) Eğitim (761)

(2) Yurt Dışı Pazarlama (562)

(3) İhtiyaç Analizi (326)

(4) Danışmanlık (197)

(5) İstihdam (206)

(6) Alım Heyeti (76)

(7) Tanıtım (6)