İhracatta Devlet Destekleri Müracaatlarında KEP ve E-İmza Uygulaması (21 Mart 2018)

İhracatta Devlet Destekleri müracaatlarında uygulanacak KEP ve Elektronik İmza usullerine ilişkin hazırlanan aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz:

 

SUNUM (21 Mart 2018)